قطعات جانبی کولر خودروهای سبک داخلی و خارجی

لوله و شیلنگ ، شیر ، شمع ، فن ، فولی ،کلاچ ، بوبین ، کلید ، درایر و …. کولر خودروهای سبک داخلی و خارجی

 

ردیفکد کالانام کالافی فروش
۱L1لوله کولر پراید شمعدار ۸۶۳۸۰۰۰۰
۲L2لوله کولر پراید بدون شمع ۸۶۳۸۰۰۰۰
۳L3لوله کولر پراید مدل۸۷ شمعدار۳۸۰۰۰۰
۴L4لوله کولر پراید مدل ۸۷ بدون شمع۳۸۰۰۰۰
۵L5لوله کولر پراید شمع دار ساندن۳۸۰۰۰۰
۶L6لوله کولر پراید پاناسونیک شمعدار۳۸۰۰۰۰
۷L7لوله کولر پراید پاناسونیک بدون شمع۳۸۰۰۰۰
۸L8لوله کولر پراید بدون شمع ساندن۳۸۰۰۰۰
۹L9لوله کولر پراید شمعدار کاربراتوری۳۸۰۰۰۰
۱۰L10لوله کولرپراید شمعدار دار۳۸۰۰۰۰
۱۱L11لوله کولر پراید رابط یکسر مهره۱۹۱۴۰۰۰۰
۱۲L12لوله کولر پراید رابط دوسر مهره۱۴۰۰۰۰
۱۳L13لوله کولر پراید رابط دوسر مهره داک۱۴۰۰۰۰
۱۴L14لوله کولر پراید رابط دوسر مهره۱۷۱۴۰۰۰۰
۱۵L15لوله کولر پراید یکسر مهره یکسر رزوه۱۷۱۴۰۰۰۰
۱۶L16لوله کولر پراید رابط دوسر مهره۱۴۰۰۰۰
۱۷L17لوله کولر پراید رابط ویژه۱۴۰۰۰۰
۱۸L18لوله کولر رنو ال۹۰ کپسول۳۸۰۰۰۰
۱۹L19لوله کولر پراید بدون شمع ساندن۳۸۰۰۰۰
۲۰L20لوله کولر ریو مایع۳۵۰۰۰۰
۲۱L21لوله کولر درایر پژو ۲۰۶ تیپ۱۳۵۰۰۰۰
۲۲L22لوله کولر درایر کولر پژو ۲۰۶ تیپ مشترک۳۵۰۰۰۰
۲۳L23لوله کولر تیبا۳۵۰۰۰۰
۲۴L31لوله کولر پراید جدید ۹۷ سابکول دار۳۸۰۰۰۰
۲۵L382لوله کولر پیکاپ رابط۱۵۰۰۰۰۰
۲۶لوله کولر پیکاپ بلند D22۴۰۰۰۰۰۰
۲۷لوله کولر دوو سیلو۱۱۰۰۰۰۰
۲۸لوله کولر سردساز۰
۲۹لوله کولر مزدا وانت ۲۰۰۰۶۰۰۰۰۰
۳۰لوله لیکویید تیبا ساندن۶۰۰۰۰۰
۳۱شیلنگ کولر ال۹۰ جدید دست کامل SH46-47-48-49۵۷۰۰۰۰۰
۳۲شیلنگ کولر ال۹۰ قدیم دست کامل SH36-38-39-47 L18۵۷۰۰۰۰۰
۳۳شیلنگ کولر دوقلو دانگ فنگ H30 کراس۶۵۰۰۰۰۰
۳۴شیلنگ کولر دوقلو دوو سیلو D40۲۴۰۰۰۰۰
۳۵SH1شیلنگ کولر پراید رفت پاناسونیک۱۰۰۰۰۰۰
۳۶SH2شیلنگ کولر پراید رفت پاناسونیک۱۰۰۰۰۰۰
۳۷SH3شیلنگ کولر پراید برگشت داک۱۱۰۰۰۰۰
۳۸SH4شیلنگ کولر پراید رفت کپسول دار داک۱۱۰۰۰۰۰
۳۹SH5شیلنگ کولر پراید برگشت ساندن۱۱۰۰۰۰۰
۴۰SH6شیلنگ کولر پراید برگشت پاناسونیک هیدرولیک۱۱۰۰۰۰۰
۴۱SH7شیلنگ کولر پراید گازسوز برگشت پاناسونیک۱۱۰۰۰۰۰
۴۲SH8شیلنگ کولر پراید پاناسونیک۱۱۰۰۰۰۰
۴۳SH9شیلنگ کولر پراید جدید رفت ساندن۸۰۰۰۰۰
۴۴SH10شیلنگ کولر پراید پاناسونیک ۸۶ به بالا۷۵۰۰۰۰
۴۵SH11شیلنگ کولر پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساندن۸۵۰۰۰۰
۴۶SH12شیلنگ کولر پژو ۲۰۶ تیپ مشترک تا مدل ۹۵ ساندن۸۵۰۰۰۰
۴۷SH13شیلنگ کولر پژو ۴۰۵ رفت بلند۸۰۰۰۰۰
۴۸SH14شیلنگ کولر پژو ۴۰۵ برگشت کوتاه۷۷۰۰۰۰
۴۹SH15شیلنگ کولر پراید رفت ساندن قدیم۱۰۵۰۰۰۰
۵۰SH16شیلنگ کولر پراید برگشت ساندن جدید۱۳۰۰۰۰۰
۵۱SH17شیلنگ کولر تیبا رفت۸۵۰۰۰۰
۵۲SH18شیلنگ کولر رفت TU5۱۱۰۰۰۰۰
۵۳SH19شیلنگ کولر برگشت TU5۱۱۰۰۰۰۰
۵۴SH20شیلنگ کولر آردی کپسولدار۱۸۰۰۰۰۰
۵۵SH21شیلنگ کولر آردی دوقلو۲۸۵۰۰۰۰
۵۶SH22شیلنگ کولر پژو ۲۰۶ دوقلو تیپ مشترک مدل۸۳تا۹۵۳۶۰۰۰۰۰
۵۷SH23شیلنگ کولر پژو ۲۰۶ دوقلو تیپ۲ تامدل۸۴۳۶۰۰۰۰۰
۵۸SH24شیلنگ کولر پژو ۴۰۵دوقلو۲۷۰۰۰۰۰
۵۹SH25شیلنگ کولر آردی رابط کپسول ساندن۷۵۰۰۰۰
۶۰SH26شیلنگ کولر تیبا کروز۸۰۰۰۰۰
۶۱SH27شیلنگ کولر پژو ۲۰۶ دوقلو تیپ۱ قدیم مدل۸۰ تا۸۳۳۷۰۰۰۰۰
۶۲SH28شیلنگ کولر پژو ۲۰۶ تیپ۱ خرچنگی۱۲۵۰۰۰۰
۶۳SH29شیلنگ کولر پژو ۲۰۶ تیپ۱ فشاری قدیم۱۲۵۰۰۰۰
۶۴SH30شیلنگ کولر ریو دوقلو۲۸۰۰۰۰۰
۶۵SH31شیلنگ کولر ریو رفت۸۰۰۰۰۰
۶۶SH32شیلنگ کولر آردی-روآ رفت۸۰۰۰۰۰
۶۷SH33شیلنگ کولر رفت پاناسونیک آردی۸۰۰۰۰۰
۶۸SH35شیلنگ کولر نیسان ماکسیما رفت۱۵۰۰۰۰۰
۶۹SH36شیلنگ کولر ال ۹۰ قدیم برگشت۱۴۰۰۰۰۰
۷۰SH37شیلنگ کولر ال ۹۰ قدیم رفت۹۰۰۰۰۰
۷۱SH38شیلنگ کولر ال ۹۰ قدیم برگشت۱۶۵۰۰۰۰
۷۲SH39شیلنگ کولر ال ۹۰ قدیم لوله بلند تکه شیلنگ خور۲۰۰۰۰۰۰
۷۳SH40شیلنگ کولر زانتیا برگشت۹۵۰۰۰۰
۷۴SH42شیلنگ کولر زانتیا دوقلو۲۱۰۰۰۰۰
۷۵SH43شیلنگ کولر زانتیا برگشت بلند۲۰۰۰۰۰۰
۷۶SH44شیلنگ کولر زانتیا رابط درایر۸۰۰۰۰۰۰
۷۷SH46شیلنگ کولر ال۹۰ جدید برگشت۱۴۰۰۰۰۰
۷۸SH47-37شیلنگ کولر ال۹۰ مشترک رفت۹۰۰۰۰۰
۷۹SH48شیلنگ کولر ال۹۰ جدید کپسول دار۲۰۰۰۰۰۰
۸۰SH49شیلنگ کولر ال۹۰ جدید لوله بلند تکه شیلنگ خور۲۰۰۰۰۰۰
۸۱SH56شیلنگ کولر مزدا وانت ۲۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰
۸۲SH57شیلنگ کولر مزدا وانت ۲۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰
۸۳SH58شیلنگ کولر تیبا دوقلو۲۵۰۰۰۰۰
۸۴SH59شیلنگ کولر رانا-پژو ۲۰۶ جدید تا مدل۹۵ دو قلو۳۵۰۰۰۰۰
۸۵SH60شیلنگ کولر پراید برگشت جیانشی۱۳۰۰۰۰۰
۸۶SH61شیلنگ کولر پراید برگشت پاناسونیک۱۲۵۰۰۰۰
۸۷SH62شیلنگ کولر پراید یورو۴ برگشت ساندن۱۳۰۰۰۰۰
۸۸SH63شیلنگ کولر پراید یورو۴ رفت ساندن۸۵۰۰۰۰
۸۹SH64شیلنگ کولر پراید وانت پاناسونیک۷۵۰۰۰۰
۹۰SH65شیلنگ کولر تیبا جدید رفت۸۰۰۰۰۰
۹۱SH66شیلنگ کولر مزدا۳ دوقلو۲۲۰۰۰۰۰
۹۲SH70شیلنگ کولر سمند EF7 از اواپراتور به رادیاتور۳۳۰۰۰۰۰
۹۳SH71شیلنگ کولر سمندEF7 از کمپرسور به دوقلو۳۳۰۰۰۰۰
۹۴SH72شیلنگ کولر مگان از رادیاتور به لوله درایر۲۱۰۰۰۰۰
۹۵SH73شیلنگ کولر مگان لوله برگشت۲۱۰۰۰۰۰
۹۶SH74شیلنگ کولر مگان ۲۰۰۰رفت۲۱۰۰۰۰۰
۹۷SH75شیلنگ کولر مگان ۱۶۰۰ رفت۲۱۰۰۰۰۰
۹۸SH76شیلنگ کولر مگان برگشت۲۱۰۰۰۰۰
۹۹SH77شیلنگ کولر تیبا کروز دوقلو۲۷۰۰۰۰۰
۱۰۰SH78شیلنگ کولر ال۹۰ اتوماتیک۲۰۰۰۰۰۰
۱۰۱SH79شیلنگ کولر ساندرو لوله رابط۹۵۰۰۰۰
۱۰۲SH80شیلنگ کولر ام وی ام ۱۱۰ برگشت۱۱۰۰۰۰۰
۱۰۳SH81شیلنگ کولر ام وی ام ۱۱۰ بلند۱۱۰۰۰۰۰
۱۰۴SH82شیلنگ کولر ام وی ام ۱۱۰ رفت۱۱۰۰۰۰۰
۱۰۵SH90شیلنگ کولر پژو ۲۰۶ دوقلو مدل۹۵ ساندن۳۵۰۰۰۰۰
۱۰۶SH91شیلنگ کولر پژو ۲۰۶ رفت مدل۹۵ ساندن۰
۱۰۷SH100شیلنگ کولر سراتو سایپایی دوقلو۵۸۰۰۰۰۰
۱۰۸SH102شیلنگ کولر برلیانس لوله شمع خور۲۵۰۰۰۰۰
۱۰۹SH103شیلنگ کولر برلیانس رفت کمپرسور به رادیاتور۲۴۰۰۰۰۰
۱۱۰SH104شیلنگ کولر برلیانس از کمپرسور به اواپراتور۲۶۰۰۰۰۰
۱۱۱SH110شیلنگ کولر هیوندا سوناتا۱۵۰۰۰۰۰
۱۱۲SH113شیلنگ کولر هیوندا سانتافه۱۵۰۰۰۰۰
۱۱۳SH380شیلنگ کولر پیکاپ رفت از رادیاتور به کمپرسور۱۷۵۰۰۰۰
۱۱۴SH383شیلنگ کولر برگشت پیکاپ۱۷۵۰۰۰۰
۱۱۵بوبین پراید جیانشی۰
۱۱۶بوبین ۵۰۸ ۲۴ ولت۱۸۰۰۰۰۰
۱۱۷بوبین پراید پاناسونیک۱۶۰۰۰۰۰
۱۱۸بوبین پراید داک۱۷۰۰۰۰۰
۱۱۹بوبین پراید ساندن۱۶۰۰۰۰۰
۱۲۰بوبین پژو ۲۰۶ جدید۱۷۰۰۰۰۰
۱۲۱بوبین پژو ۲۰۶ قدیم۱۴۵۰۰۰۰
۱۲۲بوبین پژو ۴۰۵ ساندن۱۶۰۰۰۰۰
۱۲۳بوبین ریو۱۶۵۰۰۰۰
۱۲۴بوبین زکسل پژو ۴۰۵-ماکسیما- ال۹۰۱۶۵۰۰۰۰
۱۲۵بوبین سوزوکی۱۷۰۰۰۰۰
۱۲۶بوبین متفرقه۰
۱۲۷بوبین مگان ۲۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰
۱۲۸بوبین هیوندا۲۰۰۰۰۰۰
۱۲۹درایر ال۹۰۹۵۰۰۰۰
۱۳۰درایر ام وی ام ۱۱۰۱۸۰۰۰۰۰
۱۳۱درایر برلیانس۲۵۰۰۰۰۰
۱۳۲درایر پاترول۳۰۰۰۰۰۰
۱۳۳درایر پراید مهره ۱۷۴۵۰۰۰۰
۱۳۴درایر پراید مهره ۱۹۴۵۰۰۰۰
۱۳۵درایر پراید مهره ۲۲۴۵۰۰۰۰
۱۳۶درایر پژو ۲۰۶ تیپ مشترک۸۵۰۰۰۰
۱۳۷درایر پژو ۲۰۶تیپ ۱۸۸۰۰۰۰
۱۳۸درایر پژو ۴۰۵۸۸۰۰۰۰
۱۳۹درایر پژو ۴۰۵ ۲۰۰۰ پارکر مشکی۱۲۰۰۰۰۰
۱۴۰درایر پیکاپ۱۵۰۰۰۰۰
۱۴۱درایر دوو سیلو۲۵۰۰۰۰۰
۱۴۲درایر دوو ماتیز۱۷۰۰۰۰۰
۱۴۳درایر ریو۹۸۰۰۰۰
۱۴۴درایر زانتیا۱۴۵۰۰۰۰
۱۴۵درایر سوزوکی۷۵۰۰۰۰
۱۴۶درایر ماکسیما۲۵۰۰۰۰۰
۱۴۷درایر مزدا وانت ۲۰۰۰۹۰۰۰۰۰
۱۴۸درایر مگان۱۶۰۰۰۰۰
۱۴۹درایر هیوندا توسان۲۵۰۰۰۰۰
۱۵۰شمع کولر پراید۱۵۰۰۰۰
۱۵۱شمع کولر ماکسیما۱۵۰۰۰۰۰
۱۵۲شیر برقی کولر نارون۳۰۰۰۰۰۰
۱۵۳شیر کولر ۱۷۶۵۰۰۰۰
۱۵۴شیر کولر ۱۹۶۵۰۰۰۰
۱۵۵شیر کولر ۲۰۷-۴۰۷-C5 جدید۲۵۰۰۰۰۰
۱۵۶شیر کولر اصلی سردساز۰
۱۵۷شیر کولر ال۹۰۱۵۰۰۰۰۰
۱۵۸شیر کولر النترا۲۵۰۰۰۰۰
۱۵۹شیر کولر ام وی ام ۳۱۵-کویین۲۵۰۰۰۰۰
۱۶۰شیر کولر آریزو-X22۲۵۰۰۰۰۰
۱۶۱شیر کولر برلیانس۲۵۰۰۰۰۰
۱۶۲شیر کولر پژو ۴۰۵ ساندن۰
۱۶۳شیر کولر تیبا۱۱۰۰۰۰۰
۱۶۴شیر کولر جک جی ۵۲۵۰۰۰۰۰
۱۶۵شیر کولر ریو۱۴۰۰۰۰۰
۱۶۶شیر کولر سوزوکی دنسو۲۵۰۰۰۰۰
۱۶۷شیر کولر لیفان X60۲۵۰۰۰۰۰
۱۶۸شیر کولر ماکسیما۱۸۵۰۰۰۰
۱۶۹شیر کولر هیونداتوسان-اسپورتج-جک J3۲۵۰۰۰۰۰
۱۷۰شیر کولر۵۳۰/۵۵۰/ایکس۳۳۲۵۰۰۰۰۰
۱۷۱شیر کولربسترن B50۳۰۰۰۰۰۰
۱۷۲شیرشارژ کولر۳۵۰۰۰۰
۱۷۳شیرکولر پژو ۴۰۵-۲۰۶۷۵۰۰۰۰
۱۷۴شیرکولر زانتیا۲۵۰۰۰۰۰
۱۷۵فن کولر پراید ۸۶ F2۱۲۵۰۰۰۰
۱۷۶فن کولر پراید ساندن F1۱۲۵۰۰۰۰
۱۷۷فن کولر پراید طرح فلزی قدیم F3۱۲۵۰۰۰۰
۱۷۸فن کولر تیبا ساندن F4۱۴۰۰۰۰۰
۱۷۹فولی کمپرسور ۲ تسمه ۷۰۹۱۸۰۰۰۰۰۰
۱۸۱فولی کمپرسور ۴ شیار لیفان X50۳۵۰۰۰۰۰
۱۸۲فولی کمپرسور R8۵۵۰۰۰۰۰
۱۸۳فولی کمپرسور ال ۹۰ ساندن۱۹۵۰۰۰۰
۱۸۴فولی کمپرسور آردی ساندن۱۹۵۰۰۰۰
۱۸۵فولی کمپرسور پراید پاناسونیک هیدرولیک۱۹۵۰۰۰۰
۱۸۶فولی کمپرسور پراید جیانشی۱۹۵۰۰۰۰
۱۸۷فولی کمپرسور پراید داک۰
۱۸۸فولی کمپرسور پراید ساندن هیدرولیک۱۹۵۰۰۰۰
۱۸۹فولی کمپرسور پژو ۲۰۶ جدید ساندن۱۹۵۰۰۰۰
۱۹۰فولی کمپرسور پژو ۴۰۵ زکسل۱۹۵۰۰۰۰
۱۹۱فولی کمپرسور پژو ۴۰۵ ساندن۱۹۵۰۰۰۰
۱۹۲فولی کمپرسور تک ال۹۰۲۱۵۰۰۰۰
۱۹۳فولی کمپرسور تک نیسان ماکسیما۳۰۰۰۰۰۰
۱۹۴فولی کمپرسور توسان اسپورتج۳۵۰۰۰۰۰
۱۹۵فولی کمپرسور تویوتا کمری۳۵۰۰۰۰۰
۱۹۶فولی کمپرسور متفرقه۰
۱۹۷فولی کمپرسور مزدا ۳ قدیم۳۵۰۰۰۰۰
۱۹۸فولی کمپرسور مگان ۲۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰
۱۹۹کلاچ تکی زکسل ۷۲۵۰۹۸۰۰۰۰
۲۰۰کلاچ تکی ال۹۰۰
۲۰۱کلاچ تکی تویوتا ۲۰۱۲-RAV4۰
۲۰۲کلاچ تکی داک۶۵۰۰۰۰
۲۰۳کلاچ تکی مگان۰
۲۰۴کلاچ تکی هیوندا توسان۰
۲۰۵کلاچ تکی ال۹۰ ساندن۰
۲۰۶کلاچ تکی پراید پاناسونیک۰
۲۰۷کلاچ تکی پراید جیانشی هیدرولیک۰
۲۰۸کلاچ تکی پراید هیدرولیک ساندن۰
۲۰۹کلاچ تکی پژو ۴۰۵ تک خار ساندن۰
۲۱۰کلاچ تکی پژو ۴۰۵ هزار خار۰
۲۱۱کلاچ تکی تویوتا کمری۰
۲۱۲کلاچ تکی تیبا۰
۲۱۳کلاچ تکی لیفان X50۰
۲۱۴کلاچ تکی ماکسیما۰
۲۱۵کلاچ تکی مزدا ۲۰
۲۱۶کلاچ تکی مزدا۳ بدون بوبین۰
۲۱۷کلاچ کامل ۵۳۰-۵۵۰-X33 ساندن۴۵۰۰۰۰۰
۲۱۸کلاچ کامل R8 لیفان۵۵۰۰۰۰۰
۲۱۹کلاچ کامل اسپورتچ-توسان-سانتافه قدیم۶۰۰۰۰۰۰
۲۲۰کلاچ کامل ال۹۰۴۸۰۰۰۰۰
۲۲۱کلاچ کامل پراید پاناسونیک۴۲۰۰۰۰۰
۲۲۲کلاچ کامل پراید پاناسونیک هیدرولیک۴۲۰۰۰۰۰
۲۲۳کلاچ کامل پراید معمولی ساندن۴۲۰۰۰۰۰
۲۲۴کلاچ کامل پژو ۲۰۶ قدیم۴۲۰۰۰۰۰
۲۲۵کلاچ کامل پژو ۴۰۵۴۲۰۰۰۰۰
۲۲۶کلاچ کامل توسان اسپورتج ۲S500۶۰۰۰۰۰۰
۲۲۷کلاچ کامل جیانشی معمولی۴۲۰۰۰۰۰
۲۲۸کلاچ کامل داک۴۵۰۰۰۰۰
۲۲۹کلاچ کامل دوو ماتیز ۱۱۰۵۰۰۰۰۰۰
۲۳۰کلاچ کامل ریو۴۵۰۰۰۰۰
۲۳۱کلاچ کامل زکسل۴۶۰۰۰۰۰
۲۳۲کلاچ کامل سوزوکی ویتارا ۲۰۰۰۶۵۰۰۰۰۰
۲۳۳کلاچ کامل سوزوکی ویتارا ۲۴۰۰۵۳۰۰۰۰۰
۲۳۴کلاچ کامل لیفان X60۵۵۰۰۰۰۰
۲۳۵کلاچ کامل مزدا۲۶۰۰۰۰۰۰
۲۳۶کلاچ کامل مزدا۳۲۳۴۲۰۰۰۰۰
۲۳۷کلاچ کامل مگان ۱۶۰۰-۲۰۰۰۵۱۰۰۰۰۰
۲۳۸کلاچ کامل نیسان پیکاپ۵۵۰۰۰۰۰
۲۳۹کلاچ کامل نیسان ماکسیما۵۱۰۰۰۰۰
۲۴۰کلید ۳کاره کولر پژو ۲۰۶۷۵۰۰۰۰
۲۴۱کلید ۳کاره کولر پژو ۴۰۵ اصلی۶۵۰۰۰۰
۲۴۲کلید ۳کاره کولر پژو ۴۰۵ چینی۵۵۰۰۰۰
۲۴۳کلید ۳کاره کولر زانتیا۶۰۰۰۰۰
۲۴۴کلید سلکتور۳۰۰۰۰۰
۲۴۵کلید سه کاره کولر پژو ۲۰۶ اصلی۸۵۰۰۰۰
۲۴۶کلید سه کاره کولر ۳۱۵-X33۱۵۰۰۰۰۰
۲۴۷کلید سه کاره کولر ال۹۰-مگان ۱۶۰۰-۲۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰
۲۴۸کلید سه کاره کولر ام وی ام۱۱۰S-ریو-جیلی شاسی۵۰۰۰۰۰
۲۴۹کلید سه کاره کولر پژو ۴۰۵ رزوه بیرون۶۰۰۰۰۰
۲۵۰کلید سه کاره کولر تویوتا کمری۲۵۰۰۰۰۰
۲۵۱کلید سه کاره کولر جیلی-۶۲۰۲۰۰۰۰۰۰
۲۵۲کلید سه کاره کولر لیفان رزوه ریز۶۲۰-۵۲۰-X60۲۰۰۰۰۰۰
۲۵۳کلید سه کاره کولر نیسان پیکاپ۱۵۰۰۰۰۰
۲۵۴کلید سه کاره ماکسیما۱۵۰۰۰۰۰