رادمان پارت

امداد کولر نماینده فروش شرکت رادمان پارت

رادمان پارت برترین تولید کننده قطعات تهویه مطبوع خودرو ، کولر – بخاری و قطعات برقی و سنسورهای الکترونیکی در ایران

.

.

کاربر گرامی برای دسترسی سریع به قطعه مورد نظر ، نام قطعه را در فیلد زیر جستجو کنید.


   
۱شیلنگ رفت پاناسونیک SH1
۲شیلنگ رفت پاناسونیک SH2
۳شیلنگ برگشت داک SH3
۴شیلنگ رفت داک کپسول دارSH4
۵شیلنگ برگشت ساندن SH5
۶شیلنگ برگشت پاناسونیک هیدرولیک SH6
۷شیلنگ برگشت پاناسونیک گازسوز SH7
۸شیلنگ پاناسونیکSH8
۹شیلنگ رفت ساندن جدید SH9
۱۰شیلنگ پاناسونیک مدل ۸۶ به بالا SH10
۱۱شیلنگ ساندن ۲۰۶SH11
۱۲شیلنگ ساندن ۲۰۶SH12
۱۳شیلنگ رفت ۴۰۵ SH13
۱۴شیلنگ برگشت ۴۰۵ SH14
۱۵شیلنگ رفت ساندن قدیمSH15
۱۶شیلنگ برگشت ساندن جدیدSH16
۱۷شیلنگ رفت تیبا SH17
۱۸شیلنگ کولر TU5SH18
۱۹شیلنگ کولر TU5 SH19
۲۰شیلنگ کپسول دار RD SH20
۲۱شیلنگ دوقلوRD SH21
۲۲شیلنگ دوقلو جدید ۲۰۶تیپ ۵SH22
۲۳شیلنگ دوقلوساندن۲۰۶تیپ۲SH23
۲۴شیلنگ دوقلو۴۰۵SH24
۲۵شیلنگ کولرRD دوسرمهره SH25
۲۶شیلنگ کولر تیباکروز۲ وسایناSH26
۲۷شیلنگ دوقلو۲۰۶قدیم SH27
۲۸شیلنگ بر گشت ۲۰۶تیپ۱SH28
۲۹شیلنگ ۲۰۶ قدیم SH29
۳۰شیلنگ دوقلو ریوSH30
۳۱شیلنگ رفت ریوSH31
۳۲شیلنگ رفت ساندن RDSH32
۳۳شیلنگ رفت پاناسونیک RD SH33
۳۴شیلنگ ماکسیما SH35
۳۵شیلنگ کولرL90 قدیم کامل
۳۶لوله L18L18
۳۷شیلنگ برگشت L90قدیم SH36
۳۸شیلنگ رفت L90قدیم SH37
۳۹شیلنگ برگشت L90قدیم SH38
۴۰لوله بلند L90قدیم SH39
۴۱شیلنگ کولر زانتیا کامل
۴۲شیلنگ رفت زانتیا SH40
۴۳شیلنگ دوقلو زانتیا SH42
۴۴شیلنگ برگشت بلند زانتیا SH43
۴۵شیلنگ درایر زانتیاSH44
۴۶شیلنگ کولرL90 جدید کامل
۴۷شیلنگ برگشت L90جدید SH46
۴۸شیلنگ رفت L90جدید SH47
۴۹شیلنگ کپسول دار L90جدیدSH48
۵۰لوله بلند L90جدید SH49
۵۱شیلنگ ایسوزو SH41
۵۲شیلنگ کوتاه ایسوزوNPR SH50
۵۳شیلنگ متوسط ایسوزو NPRSH51
۵۴شیلنگ بلند ایسوزو NPR SH52
۵۵شیلنگ بلند ایسوزوNKR SH53
۵۶شیلنگ کوتاه ایسوزوNKR SH54
۵۷شیلنگ متوسط ایسوزورNKR SH55
۵۸شیلنگ بلند مزدا ۲۰۰۰SH56
۵۹شیلنگ کوتاه مزدا ۲۰۰۰SH57
۶۰شیلنگ دوقلوتیباSH58
۶۱شیلنگ دوقلو رانا SH59
۶۲شیلنگ برگشت جی آن شی پراید SH60
۶۳شیلنگ برگشت پاناسونیک SH61
۶۴شیلنگ ساندن برگشت یورو۴پرایدSH62
۶۵شیلنگ ساندن رفت یورو ۴پراید SH63
۶۶شیلنگ رفت یورو۴ پاناسونیک(وانتی)SH64
۶۷شیلنگ یورو۴ جدیدSH63-1
۶۸شیلنگ برگشت جی آن شی وانتیSH60-1
۶۹شیلنگ رفت تیبا جدید SH65
۷۰شیلنگ دو قلو مزدا ۳SH66
۷۱شیلنگ مزدا۳۲۳SH67
۷۲SH68
۷۳SH69
۷۴شیلنگ دوقلوEF7 SH70
۷۵شیلنگ رفت وبرگشت EF7 SH71
۷۶شیلنگ مگان کامل
۷۷لوله به درایر مگان SH72
۷۸لوله برگشت مگانSH73
۷۹شیلنگ کولر مگان SH74
۸۰شیلنگ کولر مگان SH75
۸۱شیلنگ کولر مگان SH76
۸۲شیلنگ کولر دوقلوتیبا کروزSH77
۸۳شیلنگ ساندرو(L90اتومات)SH78
۸۴شیلنگ ساندرو(L90اتومات)SH79
۸۵شیلنگ برگشت MVMSH80
۸۶شیلنگ MVMSH81
۸۷شیلنگ رفت MVM SH82
۸۸شیلنگ دوقلو ۲۰۶ساندن ۹۵ SH90
۸۹شیلنگ رفت ۲۰۶ ساندن ۹۵ SH91
۹۰شیلنگ دوقلو سیلو D40
۹۱SH92
۹۲SH93
۹۳SH94
۹۴SH95
۹۵SH96
۹۶SH97
۹۷SH98
۹۸SH99
۹۹شیلنگ سراتوسایپادوقلوSH100
۱۰۰شیلنگ سراتوکوتاهSH101
۱۰۱شیلنگ کولربرلیانس(دست کامل)
۱۰۲ لوله برلیانسSH102
۱۰۳شیلنگ کولر کوتاه برلیانس SH103
۱۰۴شیلنگ کولر بلند برلیانس  SH104
۱۰۵SH105
۱۰۶SH106
۱۰۷SH107
۱۰۸SH108
۱۰۹SH109
۱۱۰شیلنگ آزارا۲۰۰۸SH110
۱۱۱شیلنگ سوناتاVFSH111
۱۱۲شیلنگ سانتافه ۲۰۱۴/۲۰۱۵SH112
۱۱۳شیلنگ دوقلوسانتافه ۲۰۱۴/۲۰۱۵SH113
۱۱۴شیلنگ دوقلوسانتافه ۲۰۱۴/۲۰۱۵SH114
۱۱۵)SH113+SH114شیلنگ دوقلو سانتافه دست کامل(
۱۱۶SH115
۱۱۷SH116
۱۱۸SH117
۱۱۹SH118
۱۲۰SH119
۱۲۱شیلنگ نیسان پیکاپSH120
۱۲۲شیلنگ نیسان پیکاپSH121
۱۲۳انواع فن ها
۱۲۴فن کولرساندن شرکتی F1
۱۲۵فن کولرپاناسونیک شرکتی F2
۱۲۶فن کولرپاناسونیک قدیم شرکتی F3
۱۲۷فن کولر تیباساندنF4
۱۲۸فن کولرریوشرکتی
۱۲۹فن آب دودورکامل
۱۳۰فن آب دودورتکی
۱۳۱فن اتوبوس(مکنده،دمنده)
۱۳۲فن ۱۲*۱۰(۲۴و۱۲ولت)
۱۳۳لوله کولرمدل۸۶باجاشمع L1
۱۳۴لوله کولرمدل۸۶بدون جاشمع L2
۱۳۵لوله کولرمدل ۸۷باجاشمع L3
۱۳۶لوله کولرپاناسونیک جدیدمهره۱۷L3-1
۱۳۷لوله کولرمدل ۸۷بدون جاشمع L4
۱۳۸لوله کولر ساندن باجاشمع L5
۱۳۹لوله کولرپاناسونیک باجاشمع L6
۱۴۰لوله کولرپاناسونیک بدون جاشمع L7
۱۴۱لوله کولرساندن بدون جاشمع L8
۱۴۲لوله کولرکاربراتورباجاشمع L9
۱۴۳لوله کولرمدل داک باجاشمع L10
۱۴۴لوله Sیکسرمهره یکسررزوهL11
۱۴۵لوله SدوسرمهرهL12
۱۴۶لوله Sدوسرمهره داکL13
۱۴۷لوله Sدوسرمهره ۱۷L14
۱۴۸لوله رابط مهره۲۲L15
۱۴۹لوله رابط یک سر مهره ۱۹L16
۱۵۰لوله رابط مهره۱۷L17
۱۵۱لوله درایرL90L18
۱۵۲لوله کولر۸۵بدون جاشمع L19
۱۵۳لوله مایع ریوL20
۱۵۴لوله درایر۲۰۶قدیمL21
۱۵۵لوله درایر۲۰۶جدیدL22
۱۵۶لوله درایرتیباL23
۱۵۷لوله رابط اوپراتورمهره ۱۹L24
۱۵۸لوله رابط اوپراتورمهره ۱۷ L25
۱۵۹لوله کولر جدید سابکول دار L31
۱۶۰انواع لوله بخاری
۱۶۱لوله بخاری ۴۰۵ (۱۸۰۰)
۱۶۲لوله بخاری ۴۰۵ (۲۰۰۰)
۱۶۳لوله بخاری ۲۰۶
۱۶۴لوله بخاری L90
۱۶۵کلاج کولرساندن(سه تیکه)SET S2
۱۶۶کلاج کولرساندن هیدرولیک(سه تیکه)SET S10
۱۶۷کلاج کولر پاناسونیک(سه تیکه)SET P3
۱۶۸کلاج کولرپاناسونیک هیدرولیک(سه تیکه)SET P11
۱۶۹کلاج کولرجیان شین معمولی بزرگ (سه تیکه)SET G6
۱۷۰کلاج کولرجیان شین کوچک(سه تیکه )SET G9
۱۷۱کلاج کولرجیان شین هیدرولیک (سه تیکه)SET G7
۱۷۲کلاج کولرداک(سه تیکه)SET D1
۱۷۳کلاج کولرپژو۴۰۵(سه تیکه)SET 405
۱۷۴کلاج کولرپژو۴۰۵زگسل (سه تیکه)SET Z15
۱۷۵کلاج کولرپژو۲۰۶جدید(سه تیکه)SET P16
۱۷۶کلاج کولرپژو۲۰۶قدیم(سه تیکه)SET P17
۱۷۷کلاج کولرریو(سه تیکه)SET R8
۱۷۸کلاج کولرL90(سه تیکه)SET L12
۱۷۹کلاج کولرL90ساندن (سه تیکه)SET L18
۱۸۰کلاج کولرتیبافوتن(سه تیکه)SET T9
۱۸۱کلاج کولرتیباکروز(سه تیکه)SET T1
۱۸۲کلاج کولر ماکسیما(سه تیکه)SET M
۱۸۳کلاج کولر مگان (سه تیکه)۲۰۰۰SET MG
۱۸۴کلاج کولرسوزوکی ویتارا ۶شیار۲۴۰۰(سه تیکه)SET S13
۱۸۵کلاج کولر آردی (سه تیکه)SET RD
۱۸۶فولی تکی ساندن معمولی FU S2
۱۸۷فولی تکی ساندن هیدرولیک FU S10
۱۸۸فولی تکی پاناسونیک معمولی FU P3
۱۸۹فولی تکی پاناسونیک هیدرولیکFU P11
۱۹۰فولی تکی جیان شین معمولی FU G6
۱۹۱فولی تکی جیان شین هیدرولیک FU G7
۱۹۲فولی تکی پژو۴۰۵FU 405
۱۹۳فولی تکی پژو۴۰۵زگسل FU Z15
۱۹۴فولی تکی L90والئوFU L12
۱۹۵فولی تکی L90ساندنFU L18
۱۹۶فولی تکی ۲۰۶ جدیدFU P16
۱۹۷فولی کمپرسور ۵۰۸( ۲۴ولت )
۱۹۸بوبین تکی ساندنB S2
۱۹۹بوبین تکی پاناسونیک B P3
۲۰۰بوبین تکی جیان شینB G6
۲۰۱بوبین تکی جیان شین کوچکB G9
۲۰۲بوبین تکی داکB D1
۲۰۳بوبین تکی پژو۴۰۵B 405
۲۰۴بوبین تکی پژو۴۰۵زگسل B Z15
۲۰۵بوبین تکی پژو۲۰۶جدیدB P16
۲۰۶بوبین تکی پژو۲۰۶قدیمB P17
۲۰۷بوبین تکی L90B L12
۲۰۸بوبین تکی ریوB R8
۲۰۹بوبین تکی تیباکروزB T1
۲۱۰بوبین تکی سوزوکی ویتارا ۱۶۰۰B S18
۲۱۱بوبین تکی سوزوکی ویتارا۲۴۰۰B S13
۲۱۲بوبین تکی مگان B MG
۲۱۳بوبین تکی کیا اسپورتیج  B R8
۲۱۴بوبین تکی تیبا فوتن B T9
۲۱۵صفحه تکی پژو۴۰۵C 405
۲۱۶صفحه تکی پژو۴۰۵زگسلC Z15
۲۱۷صفحه تکی ساندن پراید CS2
۲۱۸صفحه تکی داک پراید
۲۱۹درایرساندن مهره ۱۷D 17
۲۲۰درایرپاناسونیک مهره۱۹D 19
۲۲۱درایرداک مهره ۲۲D 22
۲۲۲درایرپژو۴۰۵D 405
۲۲۳درایرپژو۲۰۶جدیدD 206
۲۲۴درایرپژو۲۰۶قدیم D206O
۲۲۵درایرمگانD M
۲۲۶درایرL90D L
۲۲۷درایرریوD R
۲۲۸درایرزانتیاD X
۲۲۹کیسه درایر کوتاه
۲۳۰کیسه درایر بلند
۲۳۱شمع کولرپرایدYL.1010
۲۳۲شمع کولرپراید طرح اصلی
۲۳۳شمع کولرریوYL.1054B
۲۳۴کلید سه کاره ۴۰۵YL.1521
۲۳۵کلید سه کاره ۴۰۵سامفر
۲۳۶کلید سه کاره ۲۰۶YL.22002
۲۳۷کلید سه کاره زانتیاYL.1095A
۲۳۸کلید سه کاره زانتیاسامفر
۲۳۹کلید سه کاره L90YL.1186
۲۴۰کلیدسه کاره MVM530YL.1071L
۲۴۱کلید سه کاره پی کاپ YL.1071A
۲۴۲کلید سه کاره سراتوYL.22003B
۲۴۳شیرانبساط بلندجدیدپرایدE 5
۲۴۴شیرانبساط مهره ۱۹پرایدE 1
۲۴۵شیرانبساط مهره ۱۷پرایدE 2
۲۴۶شیرانبساط مهره ۲۲(داک )پراید
۲۴۷شیرانبساط پژو۴۰۵/۲۰۶
۲۴۸شیرانبساط ریوE R4
۲۴۹شیرانبساط زانتیاE X7
۲۵۰شیرانبساطL90E L6
۲۵۱شیرانبساط تیباE T5
۲۵۲شیرانبساط سراتو شرکتیE S
۲۵۳کاسه نمد کمپرسور۴۰۵/۲۰۶لاستیکی رادمان ۸۴۳۹
۲۵۴کاسه نمد کمپرسور ۴۰۵ فلزی تایوان اصلی
۲۵۵کاسه نمد کمپرسور ۴۰۵ فلزی رادمان
۲۵۶کاسه نمد کمپرسور داک فلزی با اورینگ قدیم
۲۵۷کاسه نمد کمپرسور داک جدید رادمان ۸۴۲۰
۲۵۸کاسه نمد کمپرسور داک فلزی جدید تایوان اصلی
۲۵۹کاسه نمد کمپرسور جیان شی رادمان ۸۴۱۹
۲۶۰کاسه نمد کمپرسور جیان شی وپاناسونیک تایوان
۲۶۱کاسه نمد کمپرسور پاناسونیک فلزی رادمان
۲۶۲کاسه نمد کمپرسور پاناسونیک لاستیکی رادمان ۸۴۲۶
۲۶۳کاسه نمد کمپرسور ساندن فلزی تایوان
۲۶۴کاسه نمد کمپرسور ساندن فلزی رادمان
۲۶۵دیاق کولر پاناسونیک ۸۶
۲۶۶دیاق کولرساندن
۲۶۷دیاق کولرپاناسونیک قدیم
۲۶۸دیاق کولرتیباساندن
۲۶۹دیاق کولرریو
۲۷۰دیاق آب دودور
۲۷۱دیاق آب ۲۰۶
۲۷۲پروانه کولر پاناسونیک ۸۶
۲۷۳پروانه کولرساندن
۲۷۴پروانه کولرپاناسونیک قدیم
۲۷۵پروانه کولرتیباساندن
۲۷۶پروانه کولرریو
۲۷۷پروانه آب دودور
۲۷۸پروانه آب ۲۰۶
۲۷۹پروانه آب ۴۰۵پیچی
۲۸۰پروانه آب ۴۰۵ خاری
۲۸۱پایه کمپرسور مشترک
۲۸۲پایه کمپرسور داک
۲۸۳پایه کمپرسور ساندن جدید(یورو۲)
۲۸۴پایه کمپرسورساندن قدیم
۲۸۵پایه کمپرسورساندن یورو۴
۲۸۶پایه کمپرسورپاناسونیک
۲۸۷پایه کمپرسورتیباآلومینیوم(فوتن وکروز)
۲۸۸پایه کمپرسور تیبا ساندن(چدنی)
۲۸۹پایه کمپرسور جیان شی
۲۹۰پایه کمپرسور مزدا(تسمه سفت کن)
۲۹۱پایه کمپرسور نیسان(تسمه سفت کن)
۲۹۲پایه فولی هرزگرد
۲۹۳پایه کمپرسورX100چدنی
۲۹۴پایه کمپرسور برلیانس چدنی
۲۹۵پایه کمپرسور برلیانس آلومینیوم
۲۹۶پایه کمپرسور۲۰۶(۴پیچ)
۲۹۷پایه کمپرسور۴۰۵-سمند
۲۹۸اوپراتورپژو۴۰۵چینی جدید(بدون ضمانت)۵۵۲۰
۲۹۹اواپرتورپژو۴۰۵چینی قدیم(بدون ضمانت)۵۳۴۶
۳۰۰اواپراتورپژو۴۰۵ساندن جدید(بدون ضمانت)
۳۰۱اوپراتور۴۰۵شرکتی باشیر(بدون ضمانت)
۳۰۲اواپراتور۴۰۵شرکتی بدون شیر(بدون ضمانت)
۳۰۳اواپراتورپژو ۲۰۶جدید(بدون ضمانت)۵۵۹۹
۳۰۴اواپراتور۲۰۶قدیم(بدون ضمانت) ۵۳۴۴
۳۰۵اواپراتورپاناسونیک شرکتی(بدون ضمانت)
۳۰۶اوپراتور ساندن شرکتی (بدون ضمانت)
۳۰۷اوپراتورL90(بدون ضمانت)۵۵۴۵
۳۰۹بلبرینگ کمپرسورپاناسونیک ۳۲۵۵۲۳
۳۱۰بلبرینگ کمپرسورداک۷۱۲۰۱۹
۳۱۱بلبرینگ کمپرسورجیان شین
۳۱۲بلبرینگ کمپرسور۴۰۵ساندن۳۵۵۵۲۰
۳۱۳بلبرینگ کمپرسور۲۰۶۳۲۵۲۲۰
۳۱۴سوپاپ کمپرسورپاناسونیک
۳۱۵سوپاپ کمپرسورآلومینیومی داک بلند
۳۱۶سوپاپ کمپرسوربرنجی داک دنده درشت وریز
۳۱۷سوپاپ کمپرسورجیان شین
۳۱۸سوپاپ کمپرسورجیان شین برقی
۳۱۹سوپاپ کمپرسور دوو(آبی وقرمز)
۳۲۰ دوو فیلتر مدادی
۳۲۱ترموستات کولر اتومات T10
۳۲۲ترموستات کولرمعمولی(مکانیکی)T15
۳۲۳ترموستات کولریورو۴
۳۲۴ترموستات کولر۴۰۵سیم دارمشکی
۳۲۵ترموستات کولر۴۰۵سیم دارطوسی
۳۲۶ترموستات کولر۲۰۶
۳۲۷ترموستات کولر۷فیش والئو
۳۲۸CETرله سبز ساندن۴۰۵ کلید
۳۲۹رله ۲۰آمپر ۴۰۵
۳۳۰رله ۲۵آمپر۴۰۵
۳۳۱رله سه قلو رادمان
۳۳۲رله کولر داخل اتاق قدیم
۳۳۳رله کولر داخل اتاق جدید
۳۳۴درب پشت کمپرسور ۵سوراخ
۳۳۵درب پشت کمپرسور۶سوراخ ۴۰۵
۳۳۶درب پشت کمپرسور پاناسونیک
۳۳۷درب پشت کمپرسور سوپا پ دار ضخیم
۳۳۸درب پشت کمپرسور داک
۳۳۹روغن کمپرسور فلزی ۲۵۰گرمی
۳۴۰روغن کمپرسور فلزی ۱ لیتری
۳۴۱روغن کمپرسور پلاستیکی ۱لیتری
۳۴۲پنل بخاری پراید قدیم
۳۴۳پنل بخاری پراید جدید
۳۴۴پنل بخاری ۴۰۵ قدیم (والافن)
۳۴۵پنل بخاری ۴۰۵جدیدوقدیم(چرخشی)
۳۴۶کلید سلکتور قدیم تکی پراید
۳۴۷کلید سلکتور جدید تکی پراید
۳۴۸کلید سلکتورپژو ۴۰۵
۳۴۹کلیدACکولر قدیم
۳۵۰کلیدACکولر جدید
۳۵۱موتوربخاری پراید بدون پروانه
۳۵۲موتوربخاری پژو۴۰۵
۳۵۳موتوربخاری تیبا بدون پروانه
۳۵۴موتوربخاری تیبا با پروانه
۳۵۵اورینگ بسته ای بزرگ
۳۵۶اورینگ شیلنگ کولر۲مدل
۳۵۷اورینگ لوله بخاری ۲۰۶/۴۰۵سیلیکون
۳۵۸اورینگ بخاری ۲۰۶/۴۰۵معمولیNBR
۳۵۹اورینگ L90
۳۶۰اورینگ لوله کولر تکی
۳۶۱مقاومت فن ۲دورتکی
۳۶۲مقاومت بخاری تیبا
۳۶۳مقاومت بخاری(رزیسانس) ۴۰۵
۳۶۴مقاومت بخاری ۲۰۶
۳۶۵مقاومت بخاری رانا
۳۶۶نشت یاب کوچک
۳۶۷نشت یاب متوسط
۳۶۸نشت گیر
۳۶۹شی‍ربرقی کاربراتوری
۳۷۰تسمه کولر پراید(دنده ای)
۳۷۱تسمه دینام پراید(منجید دار)
۳۷۲شیلنگ تخلیه اوپراتور
۳۷۳حلقه اوپراتور
۳۷۴دریچه سفید کولر
۳۷۵گاز کولر کوچک۳۴۰گرمی
۳۷۶گاز کولربزرگ۱۳کیلویی
۳۷۷گاز کولرکوچک۸۵۰گرمی
۳۷۸تبدیل کمپرسور زانتیاR1
۳۷۹رابط کلید سه کاره ۴۰۵
۳۸۰فولی هرزگرد مشکی /زرد پراید
۳۸۱فولی هرزگرد یورو۴ پراید
۳۸۲فولی هرزگرد پژو۴۰۵پلاستیکی
۳۸۳پیچ ومهره فولی هرزگرد
۳۸۴آچار سوزن والف
۳۸۵درپوش لوله کولر۲مدل(آبی.طوسی)
۳۸۶فولی کش
۳۸۷آچار کاسه نمد
۳۸۸رزیسانس بخاری
۳۸۹وکیوم کولر
۳۹۰پوسته اوپراتور ساندن(۲تیکه)
۳۹۱پوسته اوپراتورسردساز(۲تیکه)
۳۹۲سوزن والف پراید
۳۹۳سوزن والف پژو
۳۹۴کلیر(پاک کننده)
۳۹۵سوزن والف کوچک
۳۹۶سرگیج شارژکولر(کوبلینگ)آبی.قرمز
۳۹۷گیج کامل
۳۹۸واشر فلزی ۷۰۹
۳۹۹کمپرسور پاناسونیک معمولی چین(بدون ضمانت)۸۱۴۷
۴۰۰کمپرسور پاناسونیک هیدرولیک چین(بدون ضمانت)۸۵۳۹
۴۰۱کمپرسور ساندن معمولی چین(بدون ضمانت)۸۱۴۶
۴۰۲کمپرسور ساندن هیدرولیک چین(بدون ضمانت)۸۱۴۶A
۴۰۳کمپرسور ساندن یورو۴(بدون ضمانت)
۴۰۴کمپرسور ساندن معمولی جدید اصلی(بدون ضمانت)
۴۰۵کمپرسور ساندن هیدرولیک جدید اصلی(بدون ضمانت)
۴۰۶کمپرسور جیان شی معمولی شرکتی(بدون ضمانت)
۴۰۷کمپرسور جیان شی هیدرولیک شرکتی(بدون ضمانت)
۴۰۸کمپرسور هلا(بدون ضمانت)
۴۰۹کمپرسورریو اصلی(بدون ضمانت)
۴۱۰کمپرسور ریو شرکتی(بدون ضمانت)
۴۱۱کمپرسور ۴۰۵چینی(بدون ضمانت)۸۰۲۱
۴۱۲کمپرسور۴۰۵اصلی(بدون ضمانت)
۴۱۳کمپرسور۲۰۶قدیم چینی(بدون ضمانت)۸۰۲۰
۴۱۴کمپرسور۲۰۶قدیم اصلی(بدون ضمانت)
۴۱۵کمپرسور۲۰۶جدید چینی(بدون ضمانت)۸۰۴۰
۴۱۶کمپرسور۲۰۶جدید اصلی(بدون ضمانت)
۴۱۷کمپرسورL90(یدون ضمانت)۸۷۶۲
۴۱۸کمپرسورL90اصلی(بدون ضمانت)
۴۱۹کمپرسورتیبا کروز شرکتی(بدون ضمانت)
۴۲۰کمپرسور تیبا فوتن شرکتی(بدون ضمانت)
۴۲۱کمپرسور جیان شی معمولی چین(بدون ضمانت)۸۵۸۶
۴۲۲کمپرسور جیان شی هیدرولیک چین(بدون ضمانت)۸۵۸۵
۴۲۳کمپرسور داک اصلی(بدون ضمانت)
۴۲۴کمپرسور کمری(بدون ضمانت)
۴۲۵کمپرسور۵۰۸ (۲۴ولت)(بدون ضمانت)۸۰۰۲A
۴۲۶کمپرسور۷۰۹(۲۴ولت)(بدون ضمانت)۸۰۴۳
۴۲۷کمپرسوربرلیانسH320.330(بدون ضمانت)
۴۲۸کمپرسور برلیانسH220.230(بدون ضمانت)